Category
DIPINTI

Il sasso giallo, 2022

Il sasso giallo, 2022

testo in allestimento